LogoΤΡΟΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ

ΤΡΟΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ

Τα ενεργά συστατικά στο προϊόν FOLAXAN®  αποτρέπουν αποτελεσματικά την ανάπτυξη των καρκινικών κυττάρων, μετάσταση και μεταλλάξεις των κυττάρων. Εμφανίζουν κυτταροστατική επίδραση στα καρκινικά κύτταρα και δεν έχουν αρνητικές επιπτώσεις στα υγιή κύτταρα.
FOLAXAN®  είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικό ενάντια σε όλες τις μορφές καρκίνου και βοηθά στον αγώνα κατά της νόσου αυτής.

Τα ενεργά συστατικά στο προϊόν FOLAXAN®  пαναστέλλουν την εμφάνιση και την ανάπτυξη των καρκινικών κυττάρων και έτσι εμποδίζουν τη διαδικασία της καρκινογένεσης. Η θεραπεία δείχνει καλά κλινικά αποτελέσματα σε όλους τους τύπους καρκίνου, χωρίς την παρουσία παρενεργειών. Η θεραπεία βασίζεται στην επιλεκτική επαγωγή απόπτωσης στα καρκινικά κύτταρα. Η απόπτωση είναι ένας από τους κύριους τύπους του προγραμματισμένου κυτταρικού θανάτου και εξαιρετικά οργανωμένος φυσιολογικός μηχανισμός που έχει ως στόχο να καταστρέψει κατεστραμμένα ή ανώμαλα κύτταρα. Το αυτοκαταστροφικό πρόγραμμα ενεργοποιείται για παράδειγμα σε κύτταρα που επηρεάζονται από ιούς με στόχο τον ιό να μην πολλαπλασιάσετε ή σε περίπτωση κατεστραμμένου DNA. Σε καρκινικά κύτταρα, ο μηχανισμός της αυτοκαταστροφής (απόπτωση) έχει υποστεί ζημιά, η οποία οδηγεί σε ανεξέλεγκτη διαίρεση των κυττάρων, έτσι ώστε τα κύτταρα γίνονται "αθάνατα". Η επαγωγή (πρόκληση) απόπτωσης (η ικανότητα των κυττάρων να πεθάνουν σε περίπτωση που αυτά είναι πολύ παλιά ή κατεστραμμένα) σε καρκινικά κύτταρα, θεωρείται ζωτικής σημασίας για τη θεραπεία και την προφύλαξη από τον καρκίνο. Εκτός από φυσιολογικούς παράγοντες, που συμβάλλουν στην επαγωγή (πρόκληση) απόπτωσης, υπάρχουν και οι εξωγενείς παράγοντες. Πολλές φυσικές ουσίες θεωρούνται ως παράγοντες οι οποίοι είναι σε θέση να επάγουν (προκαλλούν) απόπτωση σε διάφορα καρκινικά κύτταρα του ανθρώπινου σώματος. Πολλές από αυτές τις φυσικές ουσίες βρίσκονται σε διάφορα θεραπευτικά φυτά, βότανα, φρούτα και λαχανικά.

Γιατί χρειαζομαστε τις αποπτωτικές επαγωγείς (πυροδότες απόπτωσης)?

Για συμβατικές και αποδεκτές μεθόδους σην θεραπεία του καρκίνου θεωρούνται οι χειρουργικές επεμβάσης, ακτινοθεραπεία, χημειοθεραπεία, και διάφορα φάρμακα, μεμονωμένα ή σε διάφορους συνδυασμούς μεταξύ τους. Η χημειοθεραπεία συχνά οδηγεί στην ανακούφιση της κατάστασης, παρατείνοντας τη ζωή και μπορεί ακόμη και να θεραπεύσει. Το αποτελεσματικό μέσο ενάντια στον καρκίνο πρέπει να καταστρέψει μόνο τα καρκινικά κύτταρα χωρίς να προκαλεί βλάβη στα φυσιολογικά κύτταρα. Αυτή η ιδανική κατάσταση μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσω της επαγωγής (πρόκλησης) απόπτωσης στα καρκινικά κύτταρα. Η διάρκεια ζωής των φυσιολογικών και καρκινικών κυττάρων επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό από το επίπεδο της απόπτωσης, και ως εκ τούτου η επαγωγή της απόπτωσης φαίνεται να είναι ένας σημαντικός παράγοντας στη θεραπεία και την πρόληψη των καρκινικών παθήσεων. Η σύνθεση φαρμάκων που επάγουν απόπτωση είναι μια σημαντική πτυχή της έρευνας στην καταπολέμηση του καρκίνου. Παρά τον τεράστιο όγκο των εργασιών για τη σύνθεση αυτών των φαρμάκων δεν έχουν ακόμη καθοριστεί αποτελεσματικά πρωτότυπα εργασίας αυτών των φαρμάκων. Η ζήτηση για τέτοια φάρμακα έχει δείξει ότι τα φυσικά προϊόντα είναι πιο αποτελεσματικά επαγωγείς της απόπτωσης. Πρόσφατες μελέτες στις ενώσεις αναστολής όγκου από φυτική προέλευση οδήγησαν στην ανακάλυψη ενός εντυπωσιακού αριθμού νέων δομών. Είναι γνωστό ότι ορισμένα προϊόντα φυτικής προέλευσης επάγουν επιτυχώς την απόπτωση σε καρκινικά κύτταρα (προκαλλόντας το φυσικό τους θάνατο), αλλά δεν επηρεάζουν τις διαδικασίες στα φυσιολογικά κύτταρα. Ολοένα και περισσότερο, είναι προφανές ότι η απόπτωση είναι ο κύριος τρόπος δράσης των πολλών αντικαρκινικών παραγόντων, περιλαμβανομένης της ιοντίζουσας ακτινοβολίας, αλκυλιωτικούς παράγοντες όπως η σισπλατίνη και 1,3- bis (-χλωροαιθυλο) -1- νιτροζουρία (BCNU), αναστολέα τοποϊσομεράσης ετοποσίδη , κυτοκίνη παράγοντας νέκρωσης όγκου (TNF), ταξόλη, και βενζαμίδια Ν-Substitol όπως η μετοκλοπραμίδη και 3- χλωρίου προκαϊναμίδη. Η επαγώγη απόπτωσης είναι ο σκοπός των καινοτόμων μεθόδων για την ανάπτυξη αντικαρκινικών φαρμάκων.

Επομένως, είναι σημαντικό να δοκιμαστούν φυτικοί επαγωγείς απόπτωσης σε μορφή ακατέργαστου εκχύλισμα ή ως μέρος των επιμερών συστατικών τους. Από διάφορες μελέτες εμφανίζονται στοιχεία τα οποία αποδεικνύουν ότι τα προϊόντα που προέρχονται από φυτά είναι χρήσιμα για την θεραπεία και την πρόληψη των καρκινικών παθήσεων. Οι χημειοπροφυλακτικές ενώσεις έχουν διαφορετικούς μηχανισμούς δράσης, αλλά η ικανότητά τους να επάγουν απόπτωση είναι μια ενωτική ιδέα σε μηχανισμό για καταπολέμηση του καρκίνου. Η κατανόηση του μηχανισμού δράσης αυτών των ενώσεων παρέχει χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση τους στην πρόληψη και την θεραπεία του καρκίνου.

Το προϊόν FOLAXAN® είναι ουσιαστικά ένας αποτελεσματικός φυτικός επαγωγέας της απόπτωσης στα καρκινικά κύτταρα (αποκαθιστά την ικανότητα των καρκινικών κυττάρων να πεθάνουν φυσικά) επαναφέρει την καταπιεσμένη λειτουργία της απόπτωσης και τα καρκινικά κύτταρα στην πραγματικότητα «αυτοκτονούν», δίνοντας εντολή του κυττάρου στην αυτοκαταστροφή. Με άλλα λόγια, ξεκινάει τη διαδικασία της απόπτωσης και το κύτταρο πεθαίνει. Όταν αυτή η διαδικασία αρχίζει, το κύτταρο διασπά και σε περίπου μία ώρα απορροφάται από τα γειτονικά κύτταρα.Δεν αφήνει κανένα ίχνος της, σαν να μην υπήρχε (σε αντίθεση με τη διαδικασία της κυτταρικής νέκρωσης, κατά τη διάρκεια του κυτταρικού θανάτου τοξικών ουσιών). Αυτό που έχει σημασία είναι ότι οι όγκοι λόγω του θανάτου των ελαττωματικών κυττάρων γρήγορα μειώνονται και τελικά εξαφανίζονται εντελώς, ενώ τα υγιή κύτταρα παραμένουν ανεπηρέαστα.

Τα ενεργά συστατικά στο προϊόν FOLAXAN® καταστείλουν το σχηματισμό και την ανάπτυξη των καρκινικών κυττάρων και εμποδίζουν την διαδικασία της καρκινογένεσης. Η επίδραση της αναστολής της ανάπτυξης και την καταστροφή των καρκινικών κυττάρων επιτυγχάνεται με τη διαμόρφωση γονιδίων που κωδικοποιούν τον κυτταρικό κύκλο, μετάσταση, αγγειογένεση και απόπτωση.

Τα ενεργά συστατικά στο προϊόν FOLAXAN®  αναστέλλουν την ενεργοποίηση του ΝΡ-ΚΒ (μια ομάδα παραγόντων μεταγραφής που δεσμεύονται με την πολυμεράση RNA II και επηρεάζουν την έκφραση γονιδίων τα οποία είναι σημαντικά για την ανάπτυξη των κυττάρων και του κυτταρικού θάνατού, την εμβρυϊκή ανάπτυξη, καθώς και άλλες σημαντικές διαδικασίες, συμπεριλαμβανομένης της κυτταρικής ανάπτυξης του όγκου και της μετάστασης) και Akt μονοπάτια σηματοδότησης (μία βασική πρωτεΐνη στη ρύθμιση του μεταβολισμού της γλυκόζης από mTOR και ρ70 S6K, ρυθμίζει την ανάπτυξη και την ποιότητα του κυτταρικού κύκλου των κυττάρων), αλλά επίσης και βελτιστοποιεί την δραστηριότητα του COX (κυκλοοξυγενάσης - ένα ένζυμο το οποίο εξασφαλίζει τη μετατροπή του αραχιδονικού οξύ σε προσταγλανδίνες και θρομβοξάνες), αναγωγάση ριβονουκλεοτιδίου (βασικό ένζυμο της σύνθεσης του DNA, το οποίο καταλύει την μετατροπή του ριβονουκλεοτίδια σε δεοξυριβονουκλεοτίδια) και GSH (γλουταθειόνης - τριπεπτίδιο που αποτελείται από τα αμινοξέα, γλουταμινικό οξύ, κυστεΐνη και γλυκίνη που εμπλέκονται στη σύνθεση και στήριξη των νουκλεϊκών οξέων εντός του σώματος, το σχηματισμό των πρωτεϊνών, προσταγλανδίνες, την μεταφορά των αμινοξέων, την απομάκρυνση των τοξινών και καρκινογόνες ουσίες).

Επιπλέον, τα ενεργά συστατικά του προϊόντος FOLAXAN® ενεργοποιούν την ΑΤΜ κινάση των μονοπάτιων σηματοδότησης και έτσι αποτρέπουν αποτελεσματικά τις διαδικασίες της καρκινογένεσης. Από τις περιγραφές της αρχής του μηχανισμού δράσης του  FOLAXAN® (αποτελεσματικός πυροδότης στην ενεργοποιήση της διαδικασίας της απόπτωσης σε καρκινικά κύτταρα - προγραμματισμένη αυτο-καταστροφή των καρκινικών κυττάρων), είναι σαφές ότι ενεργεί για περισσότερους τύπους όγκων και είναι ένα αποτελεσματικό μέσο για την καταπολέμηση του καρκίνου και των διαφόρων μορφών, συμπεριλαμβανομένης της μετάστασης τους.

ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΕΠΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΠΤΩΣΗΣ